Xem mã nguồn của Toán học tổ hợp

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bạn không được quyền sửa đổi trang này, vì lý do sau:

Yêu cầu của bạn sử dụng một hay nhiều máy chủ proxy đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). Lý do là Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected .

  • Lúc bắt đầu cấm: 19:29, ngày 23 tháng 7 năm 2019
  • Thời hạn cấm: 19:29, ngày 23 tháng 1 năm 2021

Địa chỉ IP của máy chủ proxy bị cấm là 3.215.182.36. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.

Nếu bạn biết rằng đây là vụ nhầm lẫn, bạn có thể xem thêm thông tin và hướng dẫn trong quy định toàn cục Không cho phép các proxy mở. Để thảo luận về vụ cấm này, xin vui lòng yêu cầu xem lại tại Meta-Wiki.


Bạn vẫn có thể xem và chép xuống mã nguồn của trang này:

Trở lại Toán học tổ hợp.