विकिपीडिया:चावडी/बंधुप्रकल्प चावड्या चा उगम बघा

Jump to navigation Jump to search

तुम्हाला हे पान संपादित करा क्रियेची परवानगी नाही, खालील कारणासाठी:

आपल्या विनंतीनुसार वापरलेले एक किंवा एकाधिक प्रतिनिधी विदागार वैश्विक स्तरावर प्रतिबंधित आहेत. हा प्रतिबंध Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) ने केला. त्याचे कारण Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected असे दिल्या गेले आहे.

  • प्रतिबंधाची सुरुवात: ००:४१, २४ जुलै २०१९
  • प्रतिबंधनाची समाप्ती: ००:४१, २४ जानेवारी २०२१

प्रतिबंधित केलेला प्रतिनिधी पत्ता 100.26.176.182 होता. कृपया हा सर्व तपशिल आपल्या करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही पृच्छेस जोडावा.

जर आपला असा विश्वास असेल कि आपण चूकिने प्रतिबंधित केल्या गेले आहात, तर जास्तीची माहिती व निर्देश खुल्या तर्हेने प्रतिनिधित्व नाही या वैश्विक नीतीत सापडतील.नाहीतर, या प्रतिबंधाबबत चर्चा करण्यास, कृपया मेटा-विकिवर पुनर्विलोकनासाठी एक विनंती टाका.


तुम्ही या पानाचा स्रोत पाहू शकता व प्रत करू शकता:

विकिपीडिया:चावडी/बंधुप्रकल्प चावड्या कडे परत जा.